Vítejte v mém ateliéru

a dovoluji si Vás pozvat na prohlídku mé výtvarné tvorby

Obrazy pomocí různých technik

barva, akvarel, tuha a mnoho dalšího

Literání tvorba

Autobiografické příběhy, cestovatelské zkušenosti...

Stručný životopis Narodila se 8. listopadu 1949 v Lounech. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obory výtvarná výchova – čeština. Byla profesorkou výtvarné výchovy na Střední pedagogické škole a na Gymnáziu v Prachaticích. Věnuje se výtvarné tvorbě – malbě obrazů, nástěnné malbě, kresbě a tvorbě tapiserií. Více..

Kaple a kapličky, křížky a Boží muka patřily do naší krajiny odedávna. Stávaly na rozcestích a křižovatkách polních cest, v místech, kde se stala nějaká událost, neštěstí nebo naopak zázračné zachránění. Sedláci nechávali často u svých polí vystavět kapličku na ochranu svého majetku a ta pak nesla jméno selského rodu. Prameny a studánky chránily kapličky zasvěcené Panně Marii, potoky a mosty pak ochraňoval svatý Jan z Nepomuku. Více..

Nástěnná malba je nejstarší výtvarnou technikou. Již v pravěkých jeskyních v Altamiře a Lascaux se před desítkami tisíc let proháněli po stěnách malovaní jeleni a bizoni. Techniky nástěnné malby jsou rozmanité, od běžné malby na suchý podklad, přes sgrafito, fresku až po mozaiku. Více..